Presentació dels participants del projecte

El grup de treball està format de tres centres de recerca (tres universitats) i una consultora privada. Els tres grups universitaris comparteixen el desig de transferir els seus temes d’investigació operativa en suport incloent els serveis institucionals responsables de les advertències de previsió i les inundacions.

Les activitats dels 4 jugadors en el projecte es detallen en el menú.