Conca hidrogràfica de la Muga a Catalunya (Espanya)

La Muga és una conca internacional situada a l’extrem nord-est de Catalunya (España) i al sud de Languedoc-Roussillon (França). Drena una superfície de 961,26 km2 (98,75 % a territori espanyol i el 1,25 % restant a territori francès), i recull part les aigües de la vessant sud dels Pirineus orientals (Figura 1).

El curs principal de la conca és La Muga  amb un recorregut de 69,8 km), però també hi destaquen per la seva aportació hídrica el riu  Llobregat d’Empordà, el riu Manol, la riera d’Anyet, la riera de Figueres i el riu Orlina.

La conca es pot dividir en 4 trams en funció de les característiques del curs principal:

  • Conca alta (naixement – embassament de Boadella): 36,1 km de longitud amb un 3,6 % de pendent mitjà.
  • Conca alta-mitja (embassament de Boadella – confluència riu Llobregat d’Empordà): 21,4 km de longitud amb un 0,42 % de pendent mitjà.
  • Conca mitja-baixa (confluència riu Llobregat d’Empordà – confluència riu Manol): 3,4 km de longitud amb un 0,23 % de pendent mitjà.
  • Conca baixa (confluència riu Manol – desembocadura): 8,9 km de longitud amb un 0,1 % de pendent mitjà.
Conca de La Muga (Font : ACA)