Orografia

La conca neix a la vessant oriental del Pirineus. La cota màxima de la conca es troba al cim del Roc del Comptador (1450,9 m), a la subconca del riu d’Arneres, tot i que el naixement del riu La Muga es troba a l’oest de la conca (a França), al cim del Montnegre (1426,4 m).

L’alçada es perd ràpidament (1200 metres en menys de la meitat del recorregut del riu La Muga) arribant al mar amb una gran depressió deguda a la manca de serralades litorals.