Climatologia

Degut a la seva orografia, el clima de La Muga es pot diferenciar en tres rangs en funció de l’alçada:

  • Clima mediterrani d’alta muntanya
  • Clima mediterrani de mitja muntanya
  • Clima mediterrani litoral

Tant la temperatura com la precipitació varien amb l’alçada. Es passa de 1250 mm a l’any i 11-13 oC a la part alta, a 575 mm de pluja a l’any i temperatures de 14-16  oC.