Hidrologia

L’estudi hidrològic es realitza a la zona compresa aigües amunt de l’embassament de Boadella, on s’inclou també l’àmbit de la presa. Es tracta d’una àrea de 182,1 km2 on hi transcorren tres cursos: el riu La Muga (al sud), el riu d’Arnera (al nord) i el riu Rimal (entre ambdós).

Delimitació de la conca alta (Font: ICGC i elaboració pròpia)