Embassament (regulació)

A la part alta de la conca, just a la confluència entre La Muga i el riu d’Arnera, s’hi ubica l’embassament de Boadella. Aquesta estructura té una capacitat de 61 hm3 i permet l’emmagatzematge d’aigua per usos diversos (reg, abastament i esbarjo), així com per la regulació d’avingudes

Embassament de Boadella (Font: ACA i elaboració pròpia)

La presa disposa de tres sobreeixidors situats a la part central i tres comportes sobre aquests (de 4,5 metres) que li confereixen a l’embassament una capacitat de regulació de 15,28 hm3.

Així mateix, des de la presa es deriva aigua per l’abastament de Figeres i el Consorsi de la Costa Brava Nord (CCBN) i per regadius a través de diverses canonades i canals. Tanmateix, aquesta estructura permet l’aprofitament hidroelèctric.